Thursday, July 07, 2011

A NEW COURSE (pt.2.: live and learn)

Thanks to two little helpers and one big one (who chooses to stay in anonymity) I got the SAS K.I.A. Studio ready in only 4 days!

Dankzij twee kleine helpers en één grote (die liever anoniem blijft...) had ik de SAS K.I.A. Studio klaar in 4 dagen!
I started teaching there right away. The studio opened the 21st of june but I wanted to show you some pretty pictures so I waited to tell you a little bit.

Ik begon meteen met lesgeven. De studio opende de deuren de 21e juni maar ik wilde jullie mooie plaatjes laten zien en heb dus nog eventjes gewacht om erover te posten.

The first weekend I was there was all about 'Route du Nord' a cultural festival that highlights the North of Rotterdam and it's great little shops by turning them into small museums and galleries for the weekend. It was lovely. Loads of folk and poetry accompanied by music (and my knitting).

Het eerste weekend begon meteen goed met 'Route du Nord', een festival dat de aandacht vestigd op het leuke Noorden van Rotterdam met zijn creatieve winkels en horeca door ze te veranderen in kleine musea en galleries. Het was super. Veel mensen en poezie op muziek (met het tikken van mijn naalden op de achtergrond).
At the ROTABS Stylecenter, where SAS K.I.A. Studio resides, they make killer coffees and sandwiches so this is how you can find me mostly:

Bij het ROTABS Stylecenter, waar de SAS K.I.A. studio zit, maken ze geweldige koffie en broodjes, dus dit is hoe je me meestal aantreft:
More shots of the store and the goods in the next post...

Meer plaatjes van de winkel en de waren in de volgende post...
Working with other artists, makers & sellers make for creative tea drinking: sewing, embroidery and knitting...

Als je met andere makers, kunstenaars en verkopers werkt krijg je creatieve thee sessies: naaien, borduren en breien....
Please come visit!
Kom je langs?

3 comments:

Jethert said...

Fijn dat de stoelen ook weer een bestemming hebben...Je kunt die van ons gerust overnemen!

Saskia said...

@jethert, de stoelen voelen zich daar helemaal thuis! :-)

Ballee said...

Kom graag langs in augustus, hoe laat en welke dgn ben je aanwezig? Het ziet er waanzinnig uit allemaal!