Friday, October 24, 2008

Times and days knitting lessons/ Tijden en dagen breilessen

There's some updated info on the times and dates of the knitting lessons here. Er is wat informatie geupdate over de tijden en dagen waarop ik breiles geef, hier.

And this is what I'm doing this weekend...
En dit doe ik dit weekend...


Attempting to get a new targetgroup knitting at the needlecrafts fair at the Van Nelle Fabriek in Rotterdam.
Een nieuwe doelgroep aan het breien helpen op de breibeurs in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

Some serious networking...
Flink netwerken...

2 comments:

Tijm said...

Ziet er zeer profi uit!!
Ik kom zeker even hoi zeggen!

yvonnep said...

Ja!!!!! Ik kom je morgen gedag zeggen... ben je nu nog zwangerder?